CEO Mazwi

CEO-Mazwi

HUNHU RUDO

Munguva pfupi yapfuura mukukurukurirana kwangu nevandinoshanda navo, ndasvika pakuziva kwakaoma: mhando ndiyo kiyi yekusimudzira bhizinesi.Yemhando yepamusoro uye yakakodzera nguva inogona kukwezva akawanda maodha evatengi.Iyi ndiyo mhedziso yekutanga yandakasvika.

Pfungwa yechipiri yandinoda kugovera nemunhu wese inyaya yeimwe chirevo chemhando.Ndichitarisa kumashure ku2012, ndainzwa kuvhiringika nguva dzese uye hapana aikwanisa kundipa mhinduro.Kunyangwe kudzidza nekuongorora hakuna kukwanisa kugadzirisa kukahadzika kwangu kwemukati.Pakanga pasati pasvika pandakapedza mazuva makumi matatu muIndia muna Gumiguru 2012 ndisina kuonana nemumwe munhu ndipo pandakasvika pakuziva: zvese zvakatemerwa uye hapana chinogona kuchinjwa.Nekuda kwekuti ndaitenda mune ramangwana, ndakarega kudzidza nekuongorora uye ndakanga ndisisade kuferefeta kuti nei zvakare.Asi shamwari yangu haina kubvumirana neni, uye yakandibhadharira kuti ndipinde kirasi uye ndidzidze nezve "Simba reMbeu".Makore gare gare, ndakaona kuti izvi zvaive chikamu che "The Diamond Sutra".

Panguva iyoyo, ndakadaidza ruzivo urwu kuti causality, zvinoreva kuti chaunodzvara ndicho chaunokohwa.Asi kunyange kuziva chokwadi ichi, pakanga pachine nguva dzekubudirira, mufaro, kuvhiringidzika, uye kurwadziwa muhupenyu.Pandaitarisana nezvipingamupinyi uye kuomerwa, ndaingoda kupomera vamwe kana kuti kunzvenga mutoro nokuti zvakanga zvisingafadzi uye zvichirwadza, uye ndakanga ndisingadi kubvuma kuti izvi zvaikonzerwa neni.

Kwenguva refu, ndakachengeta iyi tsika yokusundira kure zvinetso pazvinoitika.Muna 2016 ndipo pandakapera simba mumuviri nepfungwa ndipo pandakatanga kufunga kuti, kana matambudziko aya muhupenyu akonzerwa neni, matambudziko angu aripi?Kubva ipapo zvichienda mberi, ndakatanga kucherekedza matambudziko angu pachangu, funga nezve nzira yekuagadzirisa, uye edza kutsvaga zvikonzero uye nzira dzekufunga kubva mukuita kwedambudziko kupindura.Zvakanditorera mavhiki mana kekutanga, asi zvishoma nezvishoma zvakapfupika kusvika kumaminetsi mashoma.

Tsanangudzo yemhando haisi yemhando yezvigadzirwa chete, asi zvakare inosanganisira bhizinesi tsika, manejimendi level, mabhenefiti ehupfumi, uye zvimwe zvinhu.Panguva imwe cheteyo, unhu hunobatanidzawo zvimiro zvemunhu oga, mipimo, uye nzira dzokufunga.Chete nekugara tichivandudza mhando yemabhizinesi uye vanhu vamwe tinogona kuenda takananga kumugwagwa wekubudirira.

Kana tikaverenga bhuku rinonzi "Karma Management" nhasi, rinotaura kuti mamiriro edu ose aripo anokonzerwa nekarma yedu pachedu, tingasanyanya kushamiswa pakutanga.Tinganzwa sekunge tawana ruzivo kana kuti tave nemuono mutsva, uye ndizvozvo.Zvisinei, patinoramba tichifunga nezvezvakaitika muupenyu hwedu, tinoona kuti zvinhu zvose zvinonyatsokonzerwa nemafungiro edu, mashoko, nezviito zvedu.Kuvhunduka kwakadaro hakuenzaniswi.

Tinowanzofunga kuti tiri vanhu chaivo, asi rimwe zuva patinoona kuti takanganisa, mhedzisiro yacho inokosha.Kubva panguva iyoyo kusvika zvino, anga ari makore matanhatu kana manomwe, nguva dzose pandinoona zvakadzama mukukundikana kwangu uye zvipingamupinyi zvandisingadi kubvuma, ndinoziva kuti zvakakonzerwa neni.Ndine chokwadi nemutemo uyu we causality.Kutaura zvazviri, mamiriro edu ose emazuva ano anokonzerwa nekutenda kwedu kana maitiro edu pachedu.Mbeu dzatakadyara kare dzakazotumbuka, uye zvatiri kuwana nhasi mhedzisiro yatinofanira kuzviwana isu.Kubva muna Ndira 2023, handisisina kupokana nezvazvo.Ndinonzwa kunzwa kwekunzwisisa zvazvinoreva kusava nekupokana.

Kare, ndaiva munhu akasurukirwa asingafariri kushamwaridzana kana kutomboonana.Asi mushure mekunge ndajeka pamusoro pemutemo wechikonzero, ndakava nechokwadi chokuti hapana munhu munyika ino anogona kundikuvadza kunze kwekunge ndazvikuvadza.Ndinoita sendava munhu akasununguka, anoda kushamwaridzana nevanhu, uye kuenda kunoonana kumeso.Ndainge ndave netsika yekusaenda kuchipatara kunyangwe ndichirwara nekuti ndaitya kutaurirana nachiremba.Zvino ini ndinonzwisisa kuti iyi ndiyo nzira yangu yekuzvidzivirira yekuzvidzivirira kuti ndisakuvara kana ndichifambidzana nevanhu.

Mwana wangu akarwara gore rino, ndikamuendesa kuchipatara.Paivewo nenyaya dzechikoro chemwana wangu nekutenga mabasa ekambani.Ndakava nemanzwiro akasiyana-siyana uye zviitiko mukati mekuita uku.Tinowanzova nezviitiko zvakadai: patinoona mumwe munhu asingakwanisi kupedza basa nenguva kana kuti asingakwanisi kuriita zvakanaka, chifuva chedu chinorwadza uye tinonzwa takatsamwa.Imhaka yekuti takaita zvivimbiso zvakawanda nezvemhando uye nguva yekutumira, asi isu hatigone kuzvichengeta.Panguva imwe cheteyo, taivimba nevamwe, asi vaitirwadzisa.

Chii chaiva chiitiko changu chikuru?Ndipo pandakaenda nemhuri yangu kunoona chiremba ndikasangana nachiremba asina unyanzvi akataura zvakanaka asi akatadza kupedza dambudziko racho zvachose.Kana kuti apo mwana wangu aienda kuchikoro, takasangana navadzidzisi vasina hanya, izvo zvakashatirisa mhuri yose zvikuru.Zvisinei, patinosarudza kubatira pamwe nevamwe, kuvimba nesimba zvinopiwawo kwavari.Pakutenga masevhisi, ndasanganawo nevatengesi kana makambani anongotaura hombe asi asingakwanise kuburitsa.

Nekuti ini ndinotenda zvakasimba mumutemo wekukonzeresa, pakutanga ndakabvuma mhedzisiro yakadaro.Ndakaona kuti zvinofanira kukonzerwa nemashoko angu nezviito, saka ndaifanira kubvuma migumisiro yakadaro.Asi mhuri yangu yakashatirwa zvikuru uye yakashatirwa, ichifunga kuti yaibatwa zvisina kufanira munzanga ino uye ichirwadza zvikuru.Nokudaro, ndinofanira kufungisisa zvakadzama pamusoro pezviitiko zvakatungamirira kumigumisiro yanhasi.

Mukuita uku, ndakaona kuti munhu wese anogona kungofunga nezvekuita mari paanotanga bhizinesi kana kutsvaga mari, pasina kuve nyanzvi yekutanga asati apa masevhisi kana kuita zvivimbiso kune vamwe.Ndakamboita seizvi.Patinenge tisingazivi, tinogona kukuvadza vamwe munharaunda, uye tinogonawo kukuvadzwa nevamwe.Ichi ichokwadi chatinofanira kubvuma nekuti zvechokwadi takaita zvinhu zvakawanda zvinokuvadza vatengi vedu.

Zvisinei, mune ramangwana tinogona kugadzirisa kuti tisanyanya kukonzera matambudziko uye kukuvadza isu nevadiwa vedu tichitsvaga mari uye kubudirira.Iyi ndiyo maonero andinoda kugovera nemunhu wese nezvehutano.

Chokwadi, mari inokosha mubasa redu nokuti hatigoni kurarama tisina.Zvisinei, mari, kunyange zvazvo ichikosha, haisi iyo inonyanya kukosha.Kana tikadyara matambudziko akawanda ehutano mukuita mari, pakupedzisira, isu nevadiwa vedu tichatakura migumisiro muzviitiko zvakasiyana-siyana zvehupenyu, izvo pasina munhu anoda kuona.

Hunhu hwakakosha zvikuru kwatiri.Chekutanga pane zvese, zvinogona kutiunzira mamwe maodha, asi zvinonyanya kukosha, isu tiri kugadzirawo pfungwa iri nani yekufara isu nevadiwa vedu mune ramangwana.Patinotenga zvigadzirwa kana masevhisi anopiwa nevamwe, tinogonawo kuwana masevhisi emhando yepamusoro.Ichi ndicho chikonzero chikuru nei tichisimbisa kunaka.Kutsvaga hunhu rudo rwedu pachedu nemhuri dzedu.Ndiro gwara ratinofanira kuedza tose tiri pamwechete.

Kunyanya kuzvida ndiko kwekupedzisira kuzvida.Isu tinotevera mhando kwete chete kuda vatengi vedu kana kuona iwo maodha, asi zvakanyanya kukosha, kuzvida isu nevatinoda.